Matsvinn og holdbarhet


Fuel of Norway jobber for at man skal benytte seg av mest mulig naturlig råvarer, produsere og levere på en mest mulig bærekraftig måte.

Vi jobber for høyest mulig resirkulering av emballasje og innehar medlemskap i Infinitum og Grønt punkt. Vi ønsker også å ta et standpunkt rundt datostempling av Fuel of Norway sine produkter for å hindre matsvinn som er et gigantisk problem.

For Fuel of Norway er kvalitet på produktene ekstremt viktig. Det resulterte i at under produksjon de første årene satte vi en kortere datostempling for å forsikre oss om at produktene holder kvaliteten innenfor oppsatt dato. Med erfaringer gjort så langt og testing i laboratorier viser det seg at våre produkter holder kvaliteten sin langt lengre enn den påsatte datostemplingen. Datostempling som benyttes på våre produkter er best før og viser kun en teoretisk holdbarhet. Så lenge vi kan garantere kvaliteten på produktet skal produktene anses som fullt salgbare til normalpris.

Vårt arbeid for å minimere matsvinn som er et stort problem i dag er viktig for oss. Vi håper også at dere forhandlere og forbrukere vil være med på denne innsatsen slik at produkter som innehar en korrekt kvalitet fortsatt kan omsettes, brukes og nytes.

Våre nyeste tester viser at vårt pulver holder korrekt kvalitet inntil 3 år etter påsatt datostempling. Vi vil i fremtiden justere vår merking i henhold til dette.

Vi har også akkurat gjennomgått en omfattende laboratorietest av vår EnergiGel med stempling juli 20 som viser at denne har minimum holdbarhet til november 20.

Oppsummering:

EnergiGel

Art 3001,3002,3003 med stempling juli 20 skal omsettes og regnes som trygg vare til og med november 20.

Sportsdrikk

Art 5001, 5002, 5003, 5004 med dato 15/11-20 skal omsettes og regnes som trygg vare til og med 15/11-2023

Vi gjør oppmerksom om at dette kun gjelder Fuel of Norway sine produkter og tar ikke ansvar for hvilke forhold andre har lagt til grunn for sine datostemplinger og kvalitetstester underveis.

 

Mvh

Fuel of Norway